Nasi pracownicy

Home Page > O nas > Nasi pracownicy > Zespół kierowniczy
Richard Stables
Richard Stables

Dyrektor naczelny

Michael Trommsdorff, CTO
Michael Trommsdorff

Dyrektor ds. technicznych

Steve Thomas
Steve Thomas

Radca prawny

Paul Lyonette
Paul Lyonette

Dyrektor handlowy na Wielką Brytanię, Irlandię i Europę Środkową

Serena Aimoni
Serena Aimoni

Dyrektor handlowy na Europę Południową i kraje nordyckie

Cyril Bouskila
Cyril Bouskila

Dyrektor handlowy na Francję i Belgię

Nicolas Leroy
Nicolas Leroy

Dyrektor ds. produktów

Nicolas Jornet
Nicolas Jornet

Dyrektor handlowy, wydawca

Angela Gandy

Dyrektor ds. kadr

Select your location