Nasi pracownicy

Home Page > O nas > Nasi pracownicy > Zespół kierowniczy
Richard Stables

Dyrektor naczelny

Michael Trommsdorff, CTO
Michael Trommsdorff

Dyrektor ds. technicznych

Steve Thomas
Steve Thomas

Radca prawny

Paul Lyonette
Paul Lyonette

Dyrektor handlowy na Wielką Brytanię, Irlandię i Europę Środkową

Serena Aimoni
Serena Aimoni

Dyrektor handlowy na Europę Południową i kraje nordyckie

Cyril Bouskila
Cyril Bouskila

Dyrektor handlowy na Francję i Belgię

Nicolas Leroy
Nicolas Leroy

Dyrektor ds. produktów

Nicolas Jornet
Nicolas Jornet

Dyrektor handlowy, wydawca

Angela Gandy

Dyrektor ds. kadr

Select your location