Polityka Prywatności

WSTĘP

W Kelkoo z najwyższą powagą traktujemy prawo użytkowników Witryny https://www.kelkoogroup.com/pl/ do prywatności. Szanujemy prywatność użytkownika i angażujemy się w jej ochronę.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i podlega jego postanowieniom. Polityka prywatności ma także zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania danych gromadzonych za pośrednictwem cookies i innych urządzesń śledzących, zarówno w witrynie, jak i poza nią. Szczegółowe informacje o takim gromadzeniu i wykorzystywaniu podano w Polityce Cookies. Korzystając z Witryny lub zgadzając się na stosowanie cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Danych Osobowych (definicja poniżej) na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody lub uniemożliwi zapisywanie cookies na swoim komputerze, może nie mieć dostępu do niektórych funkcji witryny.

KIM JESTEŚMY?

Dane Osobowe, które użytkownik nam powierza są przechowywane przez Kelkoo SAS, spółkę zarejestrowaną we Francji pod numerem a425 093 069, z siedzibą pod 64/ 66 rue des Archives, 75003, Paryż, Francja.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I WIODĄCY ORGAN NADZORCZY

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować e-maile (dpo@kelkoogroup.com) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych.

W związku z tym, że główna placówka odpowiedzialna za przetwarzanie danych w grupie Kelkoo jest zlokalizowana we Francji, podmiotem właściwym w odniesieniu do dokonywanego przez nas przetwarzania danych osobowych jest Francuski Organ ds. Ochrony Danych: Commission Nationale de l´Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris CEDEX 07, Francja

DANE OSOBOWE

„Dane Osobowe” to wszelkie dotyczące Użytkownika informacje, które umożliwiają ustalenie jego tożsamości. Mogą to być między innymi dane wskazane przez Użytkownika podczas rejestracji konta Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć, lokalizacja, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, dane finansowe oraz inne informacje, umożliwiające jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, i które Użytkownik może nam w dowolnym momencie ujawniać bądź w inny sposób przekazywać za pośrednictwem tej witryny internetowej bądź w innym miejscu.

W JAKICH SYTUACJACH ZBIERAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Firma Kelkoo może zbierać i przetwarzać Dane Osobowe w oparciu o zgodę Użytkownika w następujących sytuacjach:

• gdy Użytkownik przegląda lub kupuje produkty albo usługi od sprzedawcy, zamieszczającego swoje oferty w naszej Witrynie  albo przez jednego z naszych partnerów biznesowych;

• gdy Użytkownik zgłasza reklamacje lub zapytania albo przekazuje nam określone informacje zwrotne;

• gdy Użytkownik podaje informacje o koncie podczas rejestracji lub loguje się na swoje konto w Kelkoo, aby skorzystać z określonych usług, np. Newslettera Kelkoo lub Recenzji Użytkowników, a także w sytuacji, gdy Użytkownik uczestnicy w prowadzonych za pośrednictwem Witryny konkursach, promocjach, losowaniach nagród lub ankietach;

• ilekroć Użytkownik ujawnia nam swoje Dane Osobowe ;

• będziemy wskazywać, kiedy podanie Danych Osobowych jest dobrowolne opcjonalne. Decyzja o niepodaniu Danych Osobowych może oznaczać, że Użytkownik utraci dostęp do niektórych usług lub możliwość korzystania z niektórych funkcji Witryny.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w następujący sposób:

• w celu zabezpieczenia przed oszustwami oraz zapewnienia bezpieczeństwa w naszej witrynie i naszych systemach;

• aby dzięki uzyskanej wiedzy o produktach, które Użytkownik przegląda lub kupuje za pośrednictwem Witryny, podnieść jakość i stopień personalizacji oferowanych mu usług, w tym poprzez informowanie Użytkownika oraz oferowanie mu produktów, usług, treści i ofert specjalnych;

• w celu analizowania sposobu korzystania z naszej Witryny oraz witryn naszych sprzedawców i partnerów biznesowych,  łącznie z analizowaniem danych demograficznych użytkownika, jego zainteresowań i zachowań, dla optymalizacji oferowanych przez nas usług ;

• aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z oferowanych przez nas usług, np. Newslettera Kelkoo, Recenzji Użytkowników, a także uczestniczenie w prowadzonych za pośrednictwem Witryny konkursach, promocjach, losowaniach nagród lub ankietach;

• w celu zbadania wszelkich podejrzewanych naruszeń Regulaminu przez  Użytkownika lub mających związek z Użytkownikiem ;

• w celu przetwarzania rejestracji o koncie Użytkownika i prowadzenia ewentualnego konta Użytkownika w naszej witrynie;

• aby zapewnić Użytkownikowi prawidłowy przebieg zakupu w witrynie sprzedawcy lub partnera biznesowego.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

Możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika następującym podmiotom zewnętrznym:

• wybranym i zaufanym stronom trzecim, które mogą wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika do dostarczania mu treści (łącznie z treściami reklamowymi), które mogą być interesujące dla Użytkownika ;

• partnerom biznesowym do wspierania nas w świadczeniu Użytkownikowi usług w naszej Witrynie oraz wszelkich usług powiązanych. Od takich partnerów biznesowych wymagamy zachowania poufności Danych Osobowych Użytkownika; nie przysługuje im także prawo do korzystania z Danych Osobowych Użytkownika, które im przekazujemy, do jakiegokolwiek celu wykraczającego poza to co niezbędne do uzyskania od nich wsparcia;

• niektóre zagregowane informacje o użytkownikach witryny, schematach sprzedaży, natężeniu ruchu w witrynie i informacje z nimi związane przekazujemy godnym zaufania stronom trzecim, ale bez jakichkolwiek Danych Osobowych Użytkownika ;

•organom regulacyjnym lub doradcom prawnym w związku z wszelkimi potencjalnymi zarzutami popełnienia przestępstwa lub podejrzewanym naruszeniem Regulaminu  i w wymaganych prawem sytuacjach;

• dowolnemu członkowi grupy Kelkoo; oraz

• w razie sprzedaży lub kupna przez nas przedsiębiorstwa lub składników majątku możemy ujawnić Dane Osobowe Użytkownika potencjalnym sprzedającym lub nabywcom przedmiotu transakcji.

W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE ZMIENIAĆ I USUWAĆ SWOJE INFORMACJE?

Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić wykorzystywanie informacji zapisanych w cookies na jego urządzeniu, usuwając lub dezaktywując cookies. Dodatkowe informacje podano w Polityce Cookies. Użytkownik może zażądać od nas usunięcia wszelkich innych przechowywanych przez nas Danych Osobowych, pisząc do Inspektora Ochrony Danych na wyżej podany adres.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Dane Osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie „W JAKI SPOSOB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?”.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE?

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji oraz spełnić wymogi europejskich i krajowych przepisów o ochronie danych, korzystamy z wszystkich stosowanych w branży standardów postępowania i wdrożyliśmy ścisłe procedury bezpieczeństwa w zakresie gromadzenia, przechowywania i ujawniania Danych Osobowych. Wszystkie Dane Osobowe, które Użytkownik nam przekazuje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach naszej firmy lub naszych partnerów biznesowych. Jeśli w celu uzyskania dostępu do określonych części Witryny Użytkownik otrzyma od nas hasło (lub sam je wybierze), Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie jego poufności. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES i WEB BEACONS I JAK Z NICH KORZYSTAMY?

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie partie informacji, które komputery serwisów internetowych wysyłają do wyszukiwarki internetowej Użytkownika i które są następnie zapisywane na dysku twardym jego komputera. Web beacon (sygnalizator sieci web) ma postać niewielkiego obrazka (najczęściej osadzonego na stronie internetowej lub wiadomości e-mail), który umożliwia zliczanie użytkowników odwiedzających daną stronę lub uzyskiwanie dostępu do określonych plików cookies. . Monitoring prowadzony przez te narzędzia umożliwia nam ulepszanie Witryny oraz podnoszenie jakości i stopnia personalizacji świadczonych usług ; w szczególności zarówno my jak i nasi partnerzy biznesowi możemy dzięki niemu zapewniać Ci wybrane treści reklamowe i/lub zapewnić realizację Twojego zakupu. Szczegółowy opis sposobu, w jaki korzystamy z plików cookies, znajduje się w Polityce Cookies .

Użytkownik może zrezygnować z cookies lub je zaakceptować przez odpowiednie ustawienie swojej wyszukiwarki, które umożliwia wyłączeni opcji cookies. Jednak dokonawszy takiego ustawienia, Użytkownik może utracić dostęp do niektórych części naszej Witryny. O ile Użytkownik nie wyłączy obsługi cookies w swojej wyszukiwarce internetowej, nasz system będzie wysyłał pliki cookies w momencie zalogowania się Użytkownika w naszej Witrynie lub witrynach naszych partnerów biznesowych, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszej Witryny lub tych witryn oznacza jego zgodę na wykorzystywanie tych cookies przez Kelkoo w sposób opisany w Polityce Cookies .

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe są przez nas przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej, a Dane Osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do jakiegokolwiek kraju zlokalizowanego poza Unią Europejską. Będziemy przechowywać i przesyłać Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi europejskimi i krajowymi ustawami dotyczącymi ochrony danych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych przez nas swoich Danych Osobowych. Aby otrzymać kopię swoich Danych Osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, Użytkownik powinien się skontaktować pisemnie z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych, pisząc na wyżej podany adres.

Przechowywane przez nas Dane Osobowe Użytkownika zostaną przekazane Użytkownikowi w ciągu jednego miesiąca od otrzymania jego żądania. Ten okres może być wydłużony do trzech miesięcy, zależnie do stopnia złożoności Użytkownika, a Użytkownik zostanie poinformowany o takim wydłużeniu.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących tożsamości Użytkownika możemy go poprosić o podanie dodatkowych informacji.

Możemy obciążyć Użytkownika uzasadnioną opłatą administracyjną, aby pokryć własne koszty przekazywania mu elementów jego Danych Osobowych, które są w naszym posiadaniu, jeśli uznamy jego żądanie za wyraźnie nadmierne lub powtarzalne.

INNE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Poza niżej opisanym prawem do dostępu Użytkownik może skorzystać z następujących praw, zwracając się pisemnie o naszego Inspektora ds. Ochrony Danych:

• prawo do sprostowania : Użytkownik ma prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych/niekompletnych Danych Osobowych ;

• prawo do usunięcia : Użytkownik ma prawo uzyskania usunięcia przechowywanych przez nas swoich Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli (a) te Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów opisanych w punkcie „W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA”, (b) Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie przez nas jego Danych Osobowych albo sprzeciwił się przetwarzaniu przez nas jego Danych Osobowych, (c) Użytkownik uważa, że przechowywane przez nas jego Dane Osobowe zostały zgromadzone niezgodnie z prawem, (d) jeśli usunięcie jest wymagane przez obowiązujące nas prawo, (e) jeśli Dane Osobowe zostały zgromadzone w odniesieniu do dziecka poniżej 16 roku życia ;

• prawo do ograniczenia : Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika (a) kiedy Użytkownik podważy dokładność swoich Danych Osobowych albo sprzeciwi się przetwarzaniu przez nas jego Danych Osobowych – takie ograniczenie będzie mieć miejsce przez okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych Danych Osobowych albo sprawdzenie występowania wszelkich uprawnionych powodów, dla których możemy uchylić prawa Użytkownika, (b) kiedy Użytkownik uważa, że przechowywane przez nas jego Dane Osobowe  zostały zgromadzone niezgodnie z prawem, ale zażąda ograniczenia ich wykorzystywania zamiast usuwani, (c) kiedy nie potrzebujemy już Danych Osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do złożenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczenia prawnego.

• Prawo do przenośności danych : Użytkownik ma prawo do otrzymywania przechowywanych przez nas jego Danych Osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie oraz prawo do przesłania tych Danych Osobowych do innego dostawcy lub uzyskania przekazania swoich Danych Osobowych bezpośrednio do nas przez innego dostawcę, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Będziemy informować każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione Dane Osobowe Użytkownika o wszelkim sprostowaniu/usunięciu/ograniczeniu, jakiego uprzednio zażądał Użytkownik, chyba że jest to niemożliwe albo wymaga nieproporcjonalnych wysiłków z naszej strony.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, które w przyszłości możemy wprowadzić do naszej Polityki Prywatności będą zamieszczane na tej stronie. Niniejsza polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 25 maja 2018 r .

ZAMIESZCZANIE DANYCH OSOBOWYCH  W PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

Publicznie dostępnym miejscem Witryny jest każde miejsce, do którego dostęp mają wszystkie osoby i które może być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane Osobowe, które ujawnia i rozpowszechnia w publicznie dostępnych miejscach. Nigdy nie należy ujawniać Danych Osobowych dotyczących innych osób bez ich wyraźnej zgody.

LINKI DO INNYCH STRON

Od czasu do czasu Witryna może udostępniać łącza do lub z witryn naszych biznesowych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych. Otwierając łącza do tych witryn, Użytkownik winien pamiętać, że stosują one własne zasady ochrony prywatności, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przed przekazaniem swoich Danych Osobowych należy się zapoznać z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi we wspomnianych witrynach.

DALSZE INFORMACJE

W razie pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki Prywatności oraz sposobów, w jakie Kelkoo wykorzystuje Dane Osobowe Użytkownika, prosimy o kontaktowanie się  z naszym Działem Prawnym pod wyżej podanym adresem.

Select your location